Foto information

 Ting som jeg selv har undret mig over

  Portræt foto

  Natur billeder

  Macro fotos

  Denne side

  Home(Boddy)

Siden er under udarbejdelse

Emner:

Autofokus:

Sensor størrelse:

Sensor type og hvordan de virker:

Lenser:

 

 

Autofocus i DSLR (Nikon)

Fase detektering til autofokus.

Hvis du bruger den almindelige søger (ikke skærmen) så kommer lyset gennem objektivet ind til et spejl, som reflekterer det via et prisme ind til øjet. Selve hovedspejlet i et DSLR er halv gennemsigtig, og en del af lyset passere derfor gennem spejlet til endnu et mindre spejl som sidder bag ved ”hoved” spejlet . Det lille spejl sender lyset ned til en fase detektor. Hvis billedet ikke er i fokus, aftegnes det to ens billeder ved siden af hinanden i fase detektoren, jo tættere man kommer på korrekt fokus, jo tættere smelter de to billeder sammen og når det til sidst kun er et skarp billede, har kameraet stillet skarp.

Fase detektering er meget hurtig, under alle lysforhold - også om aftenen, og kameraet ved hvor meget linsen skal flyttes før den starter på autofokus. Metoden kan ikke bruges ved Live view fordi spejlet er klappet op.

Auto fokus i live view

I live view bruges selve billed sensoren til kontrast autofokus, og den eneste måde kameraet kan finde ud af hvilken vej linsen skal flyttes, er ved at prøve sig frem, først den ene vej, og derefter den anden vej. Kameraet bliver også nødt til at køre forbi det rigtige fokus punkt, for at detektere netop det optimale punkt med bedst kontrast i billedet. Autofokus i live view er langsommere end Fase detektering, og egner sig derfor bedst til objekter som ikke bevæger sig meget hurtigt. I stilling Movie bruges altid kontrast autofokus fordi spejlet selvfølgelig er oppe under hele optagelsen.  – I stilling Live view behøver man IKKE at bruge ”fine tune” af linser fordi man netop bruger selve sensoren til at indstille fokus.

Fase detektering i bunden af kamerahuset.

Billedet viser forskel på kontrast og fase autofokus

Lenser: Helt generelt, så er det bedre at bruge flere penge på en god optik, og så lidt mindre penge på selve kameraet, men der er svært at sælge til folk, så det letteste er at se på kaneraets specifikationer og så bare købe en zoom linse. Jeg har prøvet at sammenligne en del forskellige linser og det er desvære ofter en god sammenhæng mellem pris og kvalitet. Jeg har lagt et link til et excel ark med alle tallene på de forskellige linser, jeg har samlet alle tallene på en måde så de kan sammenlignes. (de forskellige testhuse opgiver desværre tallene på forskellige måder) Hvor mange linjer kan de forskellige linser gengive ??
   
   
   
   
   
   

Sensor: Når du tager et billede, åbner kameraets lukker i en kort periode og hver pixel på billedsensoren opsamler det lys, der falder på den ved at akkumulere fotoner. Jo kraftigere solskin jo mere lys, der rammer en pixel, jo flere fotoner opsamler den, og på samme måde jo længere åbningstid jo flere fotoner opsamles der også.

Eksponeringen afsluttes ved at lukkeren lukker, de opsamlede fotoner fra hver pixel konverteres til en digitalt værdi i en ADC. Dette tal repræsenterer lysstyrken og farven på en enkelt pixel.

CMOS billedsensorer: Billedsensorer fremstilles af wafer på samme måde som elektroniske komponenter, processen kaldes Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) processen bruges i millioner af chips til CPUer og hukommelse. Derved reduceres omkostningerne til billedsensorer dramatisk, Canon og Nikon anvender begge CMOS-sensorer i deres high-end digitale spejlreflekskameraer ligesom mange andre kamera virksomheder.

Sensoren: Betragt sensoren som en samling af små (meget små) spande i tre forskellige farver. Hver spand kan fange lys i enten rød, grøn eller blå, afhængig af spandens farve. Hvis sensoren er stor, er de enkelte spande også store, og der kan derfor være plads til flere "lysfotoner" i spanden. Hvis sensoren er meget stor, eks. 24 X 36mm kan der måske være plads til 50000 fotoner i hver spand, når den er fyldt helt op. Elektronikken kan tølle antallet af fotoner. Denne sensor kan derfor skelne  op til 50000 forskellige farvenuancer. Hvis sensoren er lille, er der måske kun plads til 200 fotoner i hver spand, og så kan denne lille sensor kun skelne mellem 200 forskellige farvenuancer i hvert punkt.  Hvis man tager et billede af et ansigt kan man derfor se de forskellige farver og det er ikke naturligt (dårligt).

Grunden til at man så ikke altid vælger en meget stor sensor, er at en stor sensor også kræver et stort og tungt objektiv, og det koster penge og er besværligt at gå rundt med.

Størrelsen på selve sensoren har desuden betydning for hvor godt kameraet er til at lave billeder i skygge, og tusmørke. Jo større sensor jo bedre er den.

sensor format

Sensor formater

Opbygning af sensor:

Der er langt flere pixels med grønt filter end røde og blå, fordi øjet har den største følsomhed i det grønne område, ved at anvende flere grønne pixels reduceres billedstøjen i det følsomme grønne område fordi det samlede antal fotoner som opsamles, er større.

Grafikken viser opbygningen af en CMOS  sensor. Man kan se at antallet af de grønne pixels er langt højere end de røde og blå.image description

 

 

 

Sensor processoren kombinerer informationen fra hvert enkelt pixel som om de sidder i 2x2 array, beregningen gentages ved at forskyde kun en pixel af gangen, derved er det muligt at hive information i alle tre farver svarende til det totale antal pixels.