Home(Boddy)

Jeg vil gerne vise nogle billeder af de skønne mennesker fra Lhasa og Tibet.

UK: I want to show some of  pictures of the lovely people from Lhasa and Tibet

Lhasa er en meget spændende by fordi der hver eneste dag kommer mange pilgrimme til byen for at gå rundt og rundt om de hellige templer. Det at gå rundt om de hellige templer kaldes "kora" mange af mine billeder er netop med disse pilgrimme som er kommet til Lhasa fra de forskellige ydre områder i Tibet. Det er derfor de har så stor variation i både påklædning og udseende.

UK: Lhasa is a very interesting city because every single day, many pilgrims visit the city to walk around and around the holy temples. The walk around the sacred temples is called "kora". Most of my pictures are  of those pilgrims who have come to Lhasa from the outer rural areas of Tibet. That's why there is so such a diversity in both clothes and appearance.

Ung Tibetaner med barn To kvinder går rundt om tempel

Hver eneste dag går mellem 3000 og 10000 Tibetanere per time, rundt om Jokhang klosteret (kora). Disse billeder er taget netop på denne rute. Der er stor forskel på både hatte og tøj afhængig af hvor de kommer fra i Tibet. 

UK: Every day there are between 3000 and 10000 Tibetans per hour, walking around the Jokhang Monastery (kora). These pictures are taken on this route. There is a big variance in both hats and clothes depending on where they come from in Tibet.

Ældre kvinde ved Jokhang templet Ved Jokhang templet

Læg mærke til deres hatte, de består af flere lag klude som bliver holdt på plads af deres flettede hår. UK: Notice their hats, they consist of several layers of cloth which is held in place by their braided hair.

Her er så en vaskeægte tibetansk tæppetisser (den med hvid pels og flap øre.)

Tibetanere på vej rundt om Jokhang

Inde i Klosteret går munkene rundt og beder, eller velsiner de tibetanere som kommer forbi, andre klargør de store kar med stearin, som kan købes uden for templerne.

UK: Inside the monastery the monks go around and pray, and bless those Tibetans who come by, others prepare the big vessels of wax, which can be purchased outside the temples.

De fleste Tibetanere går bare rundt om klosteret, medens andre kaster sig ned og beder for hver tre skridt. Så kan en tur på 3 km også blive lang. Dem som tager runden, tre skridt af gangen har typisk håndbeskyttere og knæbeskyttere på.

UK: Most people just walk around the monastery, while others fall down and pray for every three steps. - Then a 3 km trip, can also be long. Those who take the round, three steps at a time, are typically wearing wooden hand protectors and knee pads.

Karin på toppen af Jokhang Templet

Fra toppen af Jokhang kan man se over til det prægtige Potala palads  UK: From the top of the Jokhang Temple you can see the magnificent Potala Palace

Inde i selve Jokhang Templet læser munkene i fred for offentligheden, døres stod lige på klem et øjeblik.

UK: Inside the Jokhang Temple monks are reading -away from the public, - the door was open for a moment when I passed

I den nordlige del af Lhasa by ligger andet stort tempelkompleks "Sera Monastery" hvor munkene hver eneste dag afholder en "lektion" i at diskutere og argumentere. Det er ikke noget som de gør for turister, - det har foregået i mange århundreder. Det er dog meget underholdende og det er tydeligt at de unge munke som ikke har lært lektien - de får stryg, og man kan se at de fysisk krymper sig mere og mere sammen.

Munke i Sera klosteret som afholder debat

UK: In the north of Lhasa city there is another large temple complex called "Sera Monastery" where the monks every day have "lessons" in discussing and arguing. It's not a tourist performance. This has been going on for many centuries. However, it is very entertaining and it is clear that the young monks who have not learned the lessons - they'll swipe, and you can see that the physical shrinks more and more under the pressure.

Video kan også ses i bunden af siden.

Munke i Sera klosteret som afholder debat

Her er en link til en video som viser disse munke. (hentes fra min dropbox)

UK: Here is a link to a video showing these monks. (downloaded from my dropbox)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30902166/Sera_Monastery_debate.mp4

NB: Firefox understytter ikke mp4 filer, så derfor link direkte til dropbox

Potala paladset er et af de store vartegn for Tibet og for Lhasa.

Potala palads

Det første palads blev bygget allerede i år 631. Det nuværende palads blev påbegyndt i år 1645 og består af det hvide og det røde palads. Potala blev aktivt brugt indtil den 14. Dalai lama blev tvunget i eksil i 1959  UK: Potala Palace is one of the great landmarks of Tibet and Lhasa. The first building goes back to year 631. The present palace was begun in the year 1645 and consists of the white and the red palace. Potala was actively used until the 14th Dalai Lama was forced into exile in 1959.

Karin sammen med nogle glade gamle tibetanske mænd. Hvis Karin satte sig ved siden af dem, ville de gerne fotograferes. Billederne er taget bag selve Potala paladser i en park ved navn Zongjiao Lukang Park. Parken bliver brugt til hygge og afslapning og er absolut et besøg værd. (der er selvfølgelig kameraer overalt)  UK: Karin along with some happy old Tibetan men. If Karin sat next to them, they accepted to be photographed. The pictures are taken behind the Potala Palaces in a park named Zongjiao Lukang Park. The park is used for fun and relaxation and is definitely worth a visit. (of course there are cameras everywhere)

 

Vi spiste inde i parken sammen med de lokale. Det var svært at kommunikere, men vi fik noget lækkert krydret mad og noget at drikke for under 20 kr per person, og så er det ofte meget sjovere at spise steder hvor der stort set kun kommer tibetanere. Andre gange købte vi mad på gaden, som her hvor Karin er ved at købe lækkert frisk brød hos en bager.

UK: We ate inside the park with the locals. It was hard to communicate, but we got a delicious spicy meal and something to drink for less than 20Dkr per person, and it is often much more fun eating places owned by Tibetans . Other times, we bought food in the street.  Karin here buys   delicious fresh bread from a small local bakery.

Norbulingka Dalai lamas hus:

Carl foran Norbulingka Dalai lama hus

Norbulingka er Dalai lamas foretrukne bolig. Det eneste rum som ikke var videoovervåget var toliettet, så her er billedet af Dalai lamas private toliet.  UK: Norbulingka was the Dalai lamas favorite house (until 1959). The only room not not under video surveillance was the toilet, - so here is a picture of the Dalai lamas private toilet. :)

Dalai lamas toliet
 

Udflugt til Yamdrok søen og en tibetansk familie  Yamdrok er en lang dejlig sø med lyseblåt skinnende vand som ligger i ca. 4450 meters højde - 120km syd for Lhasa.

Yamdrok lake

Tibetanere med en Yak okse og Yamdrok søen i baggrunden.

 

 Karin og Lilia nyder den tyde luft og udsigten til søen fra næsten 5000 meter højde

. Yamdrok lake for wedding pictures

Yamdrok søen bliver brugt som baggrund for bryllupsbilleder. Her er fotografen i gang med at fotografere bruden. Tøj, sko og alt er lånt til seancen. Farven rød symboliserer held og lykke.  UK: Yamdrok lake is used as a background for wedding pictures. Here is the photographer in the process of photographing the bride. Clothes, shoes and everything is borrowed for the session. Red is the colour of luck and happiness.

Yamdrok hvor Karin og Lilia nyder den tynde luft
Tibetanere ude på landet lever sparsomt og det er som om at tiden er gået i stå for 80 år siden. Det eneste moderne som hang på vægene inde i huset, var billeder at de kinesiske ledere (det er obligatorisk og man bliver betraget som en fjende af staten hvis man ikke har den hængende). Køkkenet var et gammelt træfyret komfur inde i gården. På billederne ses den gamle oldemor på 80 år, hun er dermed familiens overhoved, samt det lille oldebarn.  (N 29°14.873' E 90°37.531') copy og paste ind i google earth.

UK: Tibetans in the country live sparingly and it is as if time has stopped 80 years ago. The only modern picture hanging on the walls inside the house were pictures of the Chinese leaders (It is mandatory and you are being regarded as an enemy of the state if you do not have them hanging) The kitchen was an old wood burning stove in the yard. The pictures show the old great grandmother aged 80, she is the head of family, and the little girl is the greatgranddaughter

Vores Danske Guide fra Dagama travel, sammen med tibetanerne.

Så snart at vi havde afsluttet besøget, og var på vej tilbage til bussen, var den gamle dame igen på vej ud i marken for at arbejde.

Old tibetan woman near Yamdrok lake
Den Kinesiske tilstedeværelse er massiv, der er små politistationer overalt, rygsække og tasker skal skannes adskillige steder gennem byen. Der er civil klædt politi overalt, og på husmure er der IR sensorer så man er sikker på hvor folk bevæger sig. Hvis du kan lever med det, er Lhasa og Tibet absolut et meget interessant sted at besøge.

UK: The Chinese presence is massive, there are small police stations everywhere, bags and backpacks must be scanned several places through the city, there are plainclothe police everywhere and the house walls are equipped with IR sensors so that one is sure how people move. - If you can live with that, Lhasa and Tibet is definitely a very interesting place to visit.

To billeder fra Lhasa, det første er fra vores dejlige hotel, hvor man bliver mødt at et farveorgie det sekund man træder ind i receptionen. Det andet billede er fra Beijing Road også i den gamle bydel tæt på Jokhang, det viser det daglige virvar af forskellige transportmidler.

Lhasa hotel

UK: Two pictures from Lhasa, the first is from our lovely hotel where you are met by an explosion of colours the second you enter the reception. The second image is from Beijing Road also in the old town near the Jokhang, it shows the daily jumble of different means of transport.

Lhasa city

Enden er nær, en typisk buks til de små børn i Tibet  - the end is near.

Hvis du agter at rejse til Tibet, så læs om de gældende kinesiske regler for turister, de kan sagtens ændre sig fra dag til dag, eks. afhængig af hvilke lande Dalai lama besøger. Hvis Dalai lama eks. besøger Danmark, så er det ikke sikkert at en dansker kan få visum til Tibet, og hvis man allerede er ankommet til lander, bliver man måske nægtet entre til nogle at templerne.

Højdesyge kan også volde problemer for nogle mennesker. Det absolut vigtigste middel til at forebygge højdesyge er at drikke rigeligt med vand, for at undgå dehydrering i den tynde luft.

 

Der er flere billeder fra Tibet på:

http://galleri.gammelmosevej78.dk

 

UK: If you go to Tibet, read about the current Chinese regulations for tourists, they may change from day to day, depending on which countries Dalai Lama visits. If Dalai Lama for example is visiting Denmark, than it is not certain that a Dane can get a visa to Tibet, and if you have already reached Tibet, the Chinese perhaps denied entry to some of the temples.

Altitude sickness can also cause problems for some people. The single most important way to prevent altitude sickness is to drink plenty of water to avoid dehydration in the thin air.

 

Goodbye

 
Sera Monastery munk Debate Kør musen over billedet og vidoen vil starte (virker ikke i Firefox)

Tibet

Tibet i et kinesisk jerngreb /  Tibet in a Chinese stranglehold

Rejsen kort: Vi fløj til Kina - Chongqing (tungting) og efter et par dage videre med tog til Tibet og Lhasa. Efter en uge i Lhasa retur med fly via Chongqing.

Vi brugte Dagama travel som det danske rejseselskab for at kunne få visum til Tibet.

Togturen til Lhasa foregik med den berømte Himmelekspres som kører på den tibetanske højslette og når op over 5000 meters højde.

Tibet er et meget smukt land og tibetanerne er meget flinke og nysgerrige. MEN siden år 2008 er det ikke muligt for turister at bevæge sig frit omkring. Den kinesiske regering har besluttet at turister kun må bevæge sig inden for Lhasa by. Hvis man ønsker at komme uden for bygrænsen kan det kun ske med alle de fornødne specielle visa og på forhånd godkendte rejsemål, samt ledsaget af en lokal guide samt en kinesisk ”sikkerheds person”  - det er belastende og gør alt meget besværligt.

På en udflugt til den hellige sø Yamdrok som ligger ca. 120 km syd vest for Lhasa, blev bussen stoppet 14 gange ved bevæbnede kontrolposter som kontrollerede pas og visa.

Der er video overvågning over alt, i busser, i taxa, på alle hoteller, dog ikke i selve hotelværelset. Der er video kameraer over alt i Lhasa med en afstand på ca. 50 meter kombineret med følsomme SH kameraer med kraftige IR kilder. I alle klostre hvor munkene bor under spartanske forhold, er der gravet nye fiberkabler ned over alt, til kameraerne.

Dette er hvad tibetanere lever med hver eneste dag.

UK: Tibet is a very beautiful country and the Tibetans are very nice and curious. BUT since the year 2008 it is not possible for tourists to move around freely. The Chinese government has decided that tourists only can move freely within Lhasa city. If you want to get outside the city limits, it can only be done accompanied by a local guide and a Chinese "security person" - it is stressful and makes everything very difficult.
On a trip to the holy lake Yamdrok which is about 120 km from Lhasa, the bus was stopped 14 times at armed checkpoints checking passports and visas.

There is CCTV everywhere, in buses, in taxis, on all hotels, except in the hotel room.  There are video cameras throughout the whole city with a distance of about 50 meters combined with sensitive BW cameras with powerful IR sources. In all monasteries where monks live modestly, is there a lot of new fiber cables over all, just for the cameras.

This is what Tibetans live with every day.