Home(Boddy)

Japanese at the Imperial Palace

Japanerne kan godt lide at gå i rækker, og følge efter en med et flag.  - The Japanese like to get in line, and follow after a flag.

Tokyo

Tokyo strækker sig mere end 35km ud mod horisonten, det er et imponerende syn.

UK: Views of Tokyo, which extends for more than 35 km

Imperial Palace

Et must see er selvfølgelig det kejserpaladset, dette er det tætteste som man kommer på området.

OK: A must see is of course the Imperial Palace, this is the closest that anyone can come to the area.

Selvom det meste at Tokyo er meget tæt bebygget, er der også store parker og grønne områder. En af disse parker bruges til vielser, og der er et flot og meget højtideligt syn.Japanese wedding in parkJapanese wedding in park Japanese wedding in park

Bruden bliver "smukkereret" medens fader og svigerfader ser på, derefter bliver de resterende familiemedlemmer stillet op en efter en, og så er fotografen endelig klar til at forevige det højtidelige øjeblik.  26/11-2011 Yoyogi Park

Hele fotoseancen med forberedelser kan sagtens tage en time, fordi bruden skal tilses af adskillige personer før alle godkende resultatet. Selve fotograferingen er overstået på et par minutter.

UK: The bride becomes "Beautiful" while the father and father in law are looking at then, the remaining family members are placed one by one, and then the photographer is finally ready to perpetuate the solemn moment. 26/11-2011 Yoyogi Park. The entire photo shoot with preparations can easily take an hour because the bride must be inspected by several people before all accept the outcome. The shooting is over in a few minutes.

Japanese wedding in park

Når det første brudepar bliver stillet op til fotografering, venter det næste par brudepar pænt på afstand indtil det bliver deres tur.

UK: meanwhile the first bride and groom posing for pictures, the next couples waiting nicely at a distance until it is their turn.

Japanese wedding in park
rush hour in Tokyo

Stilhed før stormen (grønt lys for fodgængere) der er måske 5000 mennesker som står og venter hver eneste gang det bliver grønt lys - og derefter går turen til det kæmpestore fiskemarked.

Tokyo fish market Tokyo fish market

På det store fiskemarked sælges alt fra havet. Der sælges mange ton tun hver dag, og de behandles som guld når de stilles frem i montre. Ud over de store fisk kan man selvfølgelig få alla varianter af småfisk og skaldyr.

Tokyo fish market Tokyo fish market
Dansker i Tokyo Min Guide for en enkelt dag i Tokyo, han er let at finde fordi han er et helt hoved større end alle japanerne.
 

Japan

Japan og Tokyo